ENGLISH ORACY

Çocuklar İçin İngilizce Konuşma Programı

BeIls EnglIsh Oracy

10 yılı aşkın online İngilizce eğitimi deneyimi ile Beils, çocuklar için konuşma odaklı online İngilizce derslerinde eğitim kurumlarının güvenilir çözüm ortağıdır.

Eğitim kurumlarındaki öğrencilere yönelik olarak, çocuklar için İngilizce konuşma ve etkili iletişim (oracy) becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış Beils English Oracy programını yakından tanıyın.

web-beils_3108_01

BeIls EnglIsh Oracy Programı Nedir?

Beils English Oracy, eğitim kurumlarındaki öğrencilerin akıcı İngilizce konuşma ve etkili iletişim (oracy) becerilerini geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere çocuklar için özel olarak geliştirilmiş bir İngilizce programıdır.

Çocuklar için ingilizce
konuşma ve etkili iletişim

Eğitim kurumlarında öğrenim gören çocuklar için geliştirdiğimiz İngilizce Konuşma ve Etkili İletişim Programı Beils English Oracy, programımızı eğitim programlarına dahil eden kurumların: 

4., 5., 6., 9., 10., ve
11. sınıflarında,​

kendi müfredatlarına
göre dijitalleştirilmiş
Beils içerikleriyle,

anadili İngilizce olan
uzman öğretmenlerle,

12 kişilik
online sınıflarda,

Zoom üzerinden
gerçekleşir. 

English_Oracy_02

Öğrenciler, haftada 30 veya
40 dakikalık derslere

Ev ortamında,
kendi bilgisayarlarını
kullanarak,

Okullarının belirlediği zamanlarda derslere
katılarak,

32 hafta boyunca
İngilizce konuşma pratiği yaparlar.

ÇOCUKLAR İÇİN İNGİLİZCE EĞİTİMİNE
KONUŞMA ODAKLI YAKLAŞIMIMIZI KEŞFEDİN

Yıldıray Karaarslan
Beils CEO
Beils English Oracy Programı Nedir?
Bill Bowler
Beils Öğretmeni, Öğretmen Eğitimcisi, Yazarı
Neden Beils English Oracy Programı?
Verissimo Toste
Beils Eğitim Müdürü
Programın Hedefleri Nelerdir?

Beıls Oracy Programı’nda Bir Ders Nasıl Yapılır?

Oracy Programı’nda öğrenciler hata yapmaktan korkmazlar.

Özgüvenleri her bir derste geliştikçe daha iyi öğrenmeye başlar.

Daha olumlu geri bildirimler aldıkça ise, doğal bir şekilde akıcı konuşma hedeflerine ulaşırlar.

Sue Parminter
Beils Öğretmeni, Öğretmen Eğitimcisi, Yazarı
Derslerde İşleyiş Nasıldır?

BeIls Englısh Oracy Programı’nda
Müfredat ve Öğrenme Yolculuğu Nasıldır?

Beils English Oracy Programı, her bir okulun kullandığı İngilizce programının temalarına göre geliştirilmiş konuşma İngilizcesi içerikleri ile İngiliz, Amerikalı, Kanadalı gibi anadili İngilizce olan uzman öğretmenlerle yürütülür. Çocuklar için İngilizce öğrenme; bilişsel, duyuşsal ve sosyal olarak tüm benlikleri ile katıldığı bir aktif öğrenme deneyimi haline getirilir.

Beils English Oracy Programı’nın Temel Hedefleri:

İngilizce konuşma becerilerini,
Etkili iletişim becerilerini (oracy skills),
Online öğrenme becerilerini geliştirmek.

İngiltere okullarında tüm derslerde yaygın bir şekilde kullanılan Oracy Programı’nın benzersiz çocuklar için İngilizce öğrenme yolculuğu yaklaşımı ile;

Her öğrenci ortalama 12 kişilik online sınıflarda aktif dinlemeyi, sıra ile konuşmayı, doğru sorgulamayı, vücut dilini daha iyi kullanmayı, akran ve grup çalışmaları yürüterek uyum halinde çalışmayı ve pek çok farklı aktivite ile etkili iletişim ve yaşam becerilerini doğal bir şekilde edinir.
Her öğrenci İngilizce konuşmaya cesaretlendirilir, hata yapma korkusundan uzaklaşarak kendilerini en iyi şekilde ifade etmeyi öğrenirler.
Sanal odalarda yapılan akran ve grup çalışmaları ile her öğrencinin konuşması, verilen konularda fikir yürütmesi ve fikirlerini en etkili şekilde sunması sağlanır.
Her dersin en az %80’inde öğrenciler konuşur.

BeIls Englısh Oracy Programı Neden Benzersizdir?

Ana Dili İngilizce olan Deneyimli Öğretmenler
Beils English Oracy Programı’nda sadece İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olan, titizlikle seçilmiş, tecrübeli Native Speaker öğretmenler görevlendirilir.
Aktif Öğrenmeyi Teşvik Eden Online Sınıf Ortamı
Ana dili İngilizce olan öğretmenlerimiz; aktif öğrenme, etkili iletişim ve İngilizce konuşma becerileri ile online öğretim konularında uzmandırlar.
Yaş Gruplarına ve İngilizce Seviyelerine Uygun Olarak Geliştirilen Eğitim İçerikleri
Beils, programa katılan her bir okul için bu okulda kullanılan temalara göre İngilizce konuşma pratiği odaklı eğitim içerikleri hazırlar.
İlerleme İzleme, Ölçme & Değerlendirme, Geri Bildirim
Beils Online Oracy Programı’nda öğrencilerin her derste gelişimini takip eden süreç bazlı ve biçimlendirici ölçme ve değerlendirme sistemi yer almaktadır. Hedeflenen kazanımlar otomatik raporlama sistemi yardımı ile ölçülerek her bir okula velileri ile paylaşmak üzere aylık ilerleme raporu sunulur.
Deneyimli ve Yetkin İngilizce Eğitimi Kalite Kontrol Ekibi
Beils Oracy Programı’nda İngilizce öğretimi alanında dünya çapında tanınmış yazar ve öğretmen eğitimcilerinden oluşan Kalite Yönetim ekibi görev yapmaktadır. Kalite Yönetim Ekibi düzenli olarak sınıf gözlemi, memnuniyet anketleri gerçekleştirerek; her bir öğrencinin İngilizce öğrenme motivasyonunu, tutumunu ve derse aktif katılımını sağlayacak öğrenme ortamını hazırlar.
Benzersiz ve Zengin İçerikli Online Eğitim Materyallerine Erişim
Programa katılan okulların öğrencilerinin, Beils Oracy canlı derslerinin dışında İngilizceye daha fazla maruz kalmalarını sağlamak amacıyla 4., 5., ve 6. sınıf öğrencilerine 33 eserden oluşan dijital kütüphaneye erişim imkanı sağlanır. Lise öğrencilerine ise, Beils online eğitim platformuna erişim imkanı ile daha fazla pratik yapma olanağı sunulur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İngilizce konuşma ve etkili iletişim becerilerinin gelişimini ölçümleyebilmek için Beils English Oracy Programı’nın süreç odaklı ve biçimlendirici bir ölçme değerlendirme sistemi vardır.

Her bir ders için, beklenen kazanımlara göre bir rapor çıkarılır ve öğrencinin gelişimi her dersteki rubrik’lere göre takip edilir. Gelişim raporu okul tarafından aylık olarak velileri ile paylaşılır.

Öğrencilerin İngilizce konuşma becerileri programın başında ve sonunda değerlendirilir.

Beils English Oracy Programı’nı tamamlayan öğrencilere Beils English Oracy programı bitirme sertifikası sunulur.

Beils, 152 okulda 12 kişilik öğrenci gruplarında 1.250 pilot çalışması gerçekleştirmiştir. Pilot çalışmalarda, her bir okulun işlediği temaya göre konuşma dersi içerikleri hazırlanmıştır.

K-12’nin her seviyesinde öğrenciler, 2 hafta boyunca 3 veya 4 ders gerçekleştirmiştir. Pilot çalışmalarda; öğrencilerin İngilizce öğrenmeye karşı motivasyonları, derse katılımları, online öğrenme becerileri, konuşma ve etkili iletişim becerilerinde nasıl bir değişiklik olduğunun gözlemlenmesi amaçlanmıştır.

Hepimizin bildiği gibi, pandemi döneminde en çok zorlandığımız konu öğrencilerimizin tüm benlikleri ile (duyuşsal, sosyal ve bilişsel olarak) derse katılımlarını sağlamak olmuştur. 3 veya 4 derslik Beils Oracy Programı’nda öğrencilerimizin birinci ders ile son dersleri arasında gözle görünür bir gelişme gözlemlenmiştir. Bu gelişmeye katkı sağlayan etkenlerin değerlendirilmesi ile; Native Speaker öğretmenlerinin tecrübesi, aktif öğrenmeyi ve etkileşimi (tüm benlik ile derse katılımı gerçekleştirmek) iyi bilmeleri, ve ders içeriğinin öğrencilerin daha önce öğrendiği temalara yönelik olmasından kaynaklandığını tespit etmiş bulunuyoruz.

Beils, Amerika, İngiltere ve Kanada gibi İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerden 100’lerce tecrübeli öğretmen ile çalışmaktadır. İngilizce öğretiminde program, materyal, kullanılan eğitim teknolojisi, ölçme-değerlendirme sisteminin büyük öneminin yanı sıra, farkı yaratanın öğretmen olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Beils’in aktif öğrenmeyi gerçekleştiren Oracy Programı tüm paydaşlar tarafından büyük beğeniyle olumlu değerlendirilmiş ve pek çok saygın özel okulda İngilizce programının bir parçası olarak yerini almıştır.

4.,5.,6.,9. ve 10. sınıflar için pilot uygulama başvurusunda bulunabilirsiniz. Pilot çalışmaları en fazla bir sınıfta 12 öğrenci ve toplamda 4 ders olarak yapılmaktadır.

Beils English Online, dünyanın önde gelen İngilizce öğretim markası Burlington English grubunun bir parçasıdır. Burlington English, 32 ülkede ve 3 kıtada İngilizce dil okulları, İngilizce öğretim materyalleri ve İngilizce testleri ile faaliyet göstermektedir.